Kategoria: Wolność sumienia

Punkt 19 Manifestu Kongresu Świeckości:
• zapewnienie bezwzględnego przestrzegania przez Państwo zasady wolności myśli, sumienia i wyznania oraz zapewnienie wszystkim – bez względu na wyznawaną religię lub światopogląd – pełnej równości wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne;

KE powołuje specjalnego wysłannika ds. wolności dot. religii

KE powołuje specjalnego wysłannika ds. wolności dot. religii

Bruksela, 2/7 grudnia 2022 2 grudnia 2022 odbyło się w Brukseli spotkanie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Margaritisa Schinasa oraz pierwszego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Othmara Karasa z przestawicielami organizacji filozoficznych i niewyznaniowych. Wśród nich był wiceprzewodniczący...

Wolność sumienia w Europie - kolokwium

Wolność sumienia w Europie – kolokwium

31 stycznia 2022 Bożena Przyłuska – prezeska Kongresu Świeckości została zaproszona do wzięcia udziału w kolokwium pt. Wolność sumienia w Europie w Pałacu Luksemburskim w Paryżu, siedzibie francuskiego Senatu. W związku z sytuacją pandemiczną...