Kongres Świeckości Blog

Wolność sumienia w Europie - kolokwium

Wolność sumienia w Europie – kolokwium

31 stycznia 2022 Bożena Przyłuska – prezeska Kongresu Świeckości została zaproszona do wzięcia udziału w kolokwium pt. Wolność sumienia w Europie w Pałacu Luksemburskim w Paryżu, siedzibie francuskiego Senatu. W związku z sytuacją pandemiczną...

"Polski model państwa wyznaniowego" - recenzja

„Polski model państwa wyznaniowego” – recenzja

Piotr Gadzinowski, Trybuna, 19 listopada 2021 Dość kościelnego piekła! Na krajowym rynku księgarskim, wśród zwiększającej się liczby pozycji „poświęconych”, czyli dotyczących działalności Kościoła katolickiego i jego hierarchii, pojawiła się szczególna książka. Nie epatuje czytelnika...