Apel z Liège na rzecz świeckości


Wieńcząc obrady w Liège, które towarzyszyły obchodom 50-tej rocznicy założenia belgijskiego Centre d’Action Laïque, uroczyście apelujemy do wszystkich obrońców praw podstawowych, aby zaczęli aktywnie promować ideę świeckości jako zasady uniwersalnej, gwarantującej jednostkom poszanowanie wolności osobistych, a społeczeństwu – pokojowe współistnienie wszelkich religii i światopoglądów.

W świecie, który przekształcił się w globalną wioskę, nasze społeczeństwa zmagają się z nieznanymi dotąd wyzwaniami związanymi z masowymi migracjami, z poważnymi zmianami klimatu oraz z rozwojem technologii cyfrowych. Równocześnie postęp, który dokonał się w dziedzinie etyki w ostatnich dekadach, a którego zdobycze zdawały się niezaprzeczalne, stoi dzisiaj pod znakiem zapytania na skutek coraz bardziej zuchwałych ataków ze strony ruchów politycznych o charakterze ekstremistycznym lub napędzanych przez religijny dogmatyzm. W Europie, jak i na całym świecie, prawa podstawowe, zarówno te wypracowane metodą małych kroków, jak i te zdobyte za sprawą wielkich rewolucji, są obecnie zagrożone. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań.


przeczytaj więcej

Kongres Świeckości w prawno-politycznej rzeczywistości kraju

Mirosław Woroniecki, 14.10.2019

Niebawem Kongres Świeckości wejdzie w czwarty rok swojej działalności. Już trzeci raz spotykaliśmy się 5 października w gronie organizacji, ruchów i osób indywidualnych zaangażowanych w sprawy świeckości państwa lub nimi zainteresowanych. W 2017 roku na dwudniowym kongresie zwołanym w wykonaniu przygotowanego przez nas apelu środowisk laickich przeciwko postępującej klerykalizacji,  proponowaliśmy „utworzenie trwałej platformy debaty na temat relacji państwo-Kościół oraz roli religii w życiu społecznym i sprawach publicznych…” . Dokonaliśmy wówczas całościowego przeglądu stanu takich relacji oceniając je jako krytyczne dla zachowania szczątkowej nawet neutralności światopoglądowej państwa.

przeczytaj więcej

Bożena Przyłuska: To my kształtujemy świat dla naszych dzieci

Vogue, z Bożeną Przyłuską (od 29 sierpnia 2019 kandydatką nr 7 w Warszawie na liście Lewicy w wyborach parlamentarnych) rozmawiała AGATA DIDUSZKO-ZYGLEWSKA (Fot. Piotr Stasiak TV Kryzys)

Bożena Przyłuska to superbohaterka, która istnieje naprawdę. Wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Świeckości, działaczka Warszawskiego Strajku Kobiet i aktywistka miejska dodatkowo prowadzi własny biznes i wspólnie z mężem wychowuje dwóch synów. Nam opowiada o tym, jak znaleźć w sobie siłę, żeby zmienić świat.

Jak to się dzieje, że zwykła, pracująca, zajęta własnym życiem kobieta zmienia się w działaczkę społeczną i organizatorkę protestów?

Mój proces aktywizacji zaczął się, gdy urodziłam dzieci. Czułam presję, żeby je ochrzcić, wychowywać w duchu katolickim, posyłać na religię, żeby nie odstawały. Ten wszechobecny w Polsce konformizm zmuszający do życia zgodnie z konkretną tradycją, która zresztą dla większości jest martwa, był dla mnie nieznośny. Chciałam sama zdecydować o tym, jak wychowam swoje dzieci. Ale okazało się…

przeczytaj więcej na stronie Vogue:

Mirosław Woroniecki: Kongres Świeckości w wyborach parlamentarnych

W obliczu realnego zagrożenia umocnieniem i kontynuacją rządów narodowo-wyznaniowej, populistycznej partii polskiej prawicy i wobec sukcesywnej dewastacji instytucji demokracji parlamentarnej w naszym kraju oraz nasilającego sie antagonizmu różnych grup społeczeństwa  wszystkie wolnościowe i postępowe ugrupowania polityczne, organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie powinny dążyć do utworzenia jednolitego frontu walki z partią rządzącą i jej faktycznym, chociaż nieformalnym koalicjantem jakim jest Kościół katolicki . Kwestią dyskusyjną może być natomiast konkretna decyzja czy front wyborczy powinien mieć formę koalicji łączącej odległe od siebie światopoglądy i wizje państwa demokratycznego czy raczej bardziej właściwe będzie utworzenie bloków obejmujących partie i organizacje obywatelskie o podobnym profilu ideowym ? Dzięki postawie PSL ,odmawiającego startu w wyborach razem z partiami lewicowymi, a także …

przeczytaj więcej

Max Bojarski: Deklaracja Świeckości kandydatów w wyborach samorządowych

TVN Warszawa, 28 września 2018

Komitet Wygra Warszawa Jana Śpiewaka zadeklarował, że chce świeckości w stołecznych szkołach oraz wprowadzenia do szkół lekcji filozofii. Komitet chce też „świeckiej opieki zdrowotnej” oraz możliwości wypisania przez ginekologa recepty na antykoncepcję awaryjną przez całą dobę.

Podczas konferencji prasowej przed siedzibą warszawskiej kurii rzecznik komitetu Wygra Warszawa Sebastian Liszka poinformował, że kandydat na prezydenta stolicy Jan Śpiewak podpisał w czwartek deklarację stowarzyszenia Kongres Świeckości, czyli inicjatywy na rzecz świeckiego państwa.

Max Bojarski z Kongresu Świeckości poinformował, że w deklaracji kandydat zobowiązuje się, że urzędy będą wolne od symboliki religijnej, środki miejskie dla instytucji będą udzielane bez preferencji dla Kościoła, Paradzie Równości zostanie przyznany patronat, a polityka urzędu będzie oparta na poszanowaniu praw człowieka.

Stołeczna radna…

przeczytaj wiecej i obejrzyj film na stronie TVN Warszawa:

Max Bojarski: Żądamy ujawnienia skali pedofilii w polskim Kościele

7 września 2018, Warszawa

Max Bojarski – wiceprzewodniczący Kongresu Świeckości wziął udział w zorganizowanej wspólnie z partią Razem konferencji prasowej na temat pedofilii w polskim Kościele.

Przedstawiając stanowisko Kongresu zażądał ujawnienia skali zjawiska pedofili i tego, by państwo zajęło się tym problemem i zmusiło Kościół, by otworzył swoje archiwa.

” Mamy do czynienia z typowym, znanym  z innych krajów systemowym kryciem pedofilii przez Kościół. Żądamy ujawnienia skali tej zbrodni. ” – powiedział.

Mirosław Woroniecki: O liberalnej doktrynie, opozycji i partii rządzącej

Mirosław Woroniecki, 9 czerwca 2018

Na liberalny kształt stosunków pomiędzy państwem a społeczeństwem, wynikający z liberalnej teorii funkcji państwa, wpływ podstawowy wywarły dwie doktryny, a mianowicie: (1) szkoła prawa naturalnego z jej koncepcją wolności i własności jako praw naturalnych posiadających prymat w stosunku do prawa stanowionego, a także (2) angielska ekonomia polityczna, uznająca dążenie do zysku za podstawowy motor postępu społecznego i związany z nią liberalizm gospodarczy, najdobitniej przejawiający się w koncepcji laissez-faire, przyjmującej za podstawową przesłankę funkcjonowania państwa system oparty na własności prywatnej. Potraktowanie własności, jako prawa naturalnego, a więc…

przeczytaj więcej