KE powołuje specjalnego wysłannika ds. wolności dot. religii

Bruksela, 2/7 grudnia 2022

2 grudnia 2022 odbyło się w Brukseli spotkanie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Margaritisa Schinasa oraz pierwszego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Othmara Karasa z przestawicielami organizacji filozoficznych i niewyznaniowych. Wśród nich był wiceprzewodniczący Kongresu Świeckości, Max Bojarski.

Spotkanie dotyczyło wpływu wojny w Ukrainie na życie Europejek i Europejczyków, a także kwestii powołania specjalnego wysłannika Komisji ds. promowania wolności dot. religii/przekonań poza UE.

W nastęstwie tego spotkania, pięć dni później Komisja Europejska podjęła decyzję o mianowaniu Fransa van Daele, obywatela Belgii, specjalnym wysłannikiem ds. promowania wolności dot. religii/przekonań poza UE. Objął on to stanowisko w trybie natychmiastowym. Specjalny wysłannik będzie podlegał wiceprzewodniczącemu Schinasowi, który odpowiada za prowadzenie dialogu Komisji z kościołami i stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi, a także z organizacjami filozoficznymi i niewyznaniowymi. Jak wiadomo, w wielu częściach świata wolność dotycząca religii lub przekonań jest przedmiotem ataków.

Dzisiejsza nominacja świadczy o zaangażowaniu Komisji w podjęcie tego wyzwania i zapewnienie poszanowania praw wszystkich wyznań i przekonań. Specjalny wysłannik nawiąże dialog z władzami krajowymi i innymi zainteresowanymi stronami w krajach dotkniętych dyskryminacją ze względu na religię lub przekonania. Będzie on wspierał procesy dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, w tym zachęcał do prowadzenia dialogu między przedstawicielami różnych wyznań oraz do tworzenia wspólnych inicjatyw. Wprowadzi środki mające na celu deradykalizację i zapobieganie ekstremizmowi ze względu na religię lub przekonania w państwach trzecich. We współpracy z władzami państw trzecich będzie on promował różnorodność religijną i tolerancję w ramach programów edukacyjnych i nauczania. Specjalny wysłannik będzie ściśle koordynował swoje działania ze specjalnym przedstawicielem UE ds. praw człowieka.

Frans van Daele wniesie na swoje nowe stanowisko swoje wieloletnie, wybitne doświadczenie w dziedzinie dyplomacji oraz zaangażowanie w ochronę praw człowieka i przekonań religijnych.

W trakcie swojej kariery zajmował kilka kluczowych stanowisk dyplomatycznych. Był m.in. szefem sztabu Króla Belgów, szefem sztabu przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van Rompuya oraz stałym przedstawicielem Belgii przy NATO. Wcześniej pełnił również funkcję ambasadora Belgii w USA oraz ambasadora i stałego przedstawiciela przy Unii Europejskiej w Brukseli.

źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7554

Możesz również polubić…