nasze inicjatywy

2022

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania powstał we współpracy stowarzyszenia Kongres Świeckości ze stowarzyszeniem SOISH:

2021

Wspieramy projekt Same Plusy – w zgodzie ze sobą, z dala od kościoła!

Same Plusy

2020

2019

kwiecień/czerwiec 2019 – w ramach naszego projektu Świeckie Państwo wystąpiliśmy z obywatelską inicjatywa ustawodawczą: Projekt ustawy o jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz o likwidacji ich przywilejów finansowych.

lipiec/sierpień 2019- wystąpiliśmy z rekomendacją działaczy i specjalistów mających dorobek w dziedzinie działań na rzecz świeckości państwa na listy wyborcze w wyborach do Sejmu RP.

2018

21 lutego Kongres Świeckości, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus i poseł Krzysztof Mieszkowski zorganizowali w budynku Sejmu RP debatę w 20 rocznicę ratyfikacji konkordatu, poświęcona roli, znaczeniu i skutkom zawarcia go pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Stolicą Apostolską w dniu 23 lutego 1998 roku.

10 czerwca Drugi Kongres Świeckości

wrzesień – Kongres Świeckości opracował Deklarację Świeckości dla kandydatów i kandydatek w wyborach samorządowych.

W listopadzie 2018 roku skierowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o zbadanie problemu związanego z wprowadzeniem przez władze hasła „Bóg Honor Ojczyzna” do wzoru paszportów.

17 listopada Kongres Świeckości został wyróżniony nagrodą „Archiwum Osiatyńskiego” za działania wspierające demokratyczne państwo prawa.

2017

luty – apel przeciwko klerykalizacji Państwa

21-22 października – Pierwszy Kongres Świeckości

22 października – Manifest Kongresu Świeckości