Kategoria: Separacja lekcji religii

Punkt 9 Manifestu Kongresu Świeckości:
• wyprowadzenie religii poza plan obowiązkowych zajęć szkolnych i traktowanie jej na równi z innymi przedmiotami nieobowiązkowymi;

Obowiązkowe zajęcia z religii lub etyki

Obowiązkowe zajęcia z religii lub etyki

autor: Sławek             Odnosząc się między innymi do medialnych informacji wskazujących na plany ministerstwa edukacji, dotyczące tego, że wkrótce uczniowie będą musieli wybrać, czy uczestniczyć będą w lekcji religii lub etyki, a co za tym...