Kategoria: Separacja lekcji religii

Punkt 9 Manifestu Kongresu Świeckości:
• wyprowadzenie religii poza plan obowiązkowych zajęć szkolnych i traktowanie jej na równi z innymi przedmiotami nieobowiązkowymi;