Kategoria: Edukacja-antydyskryminacyjna

Punkt 10 Manifestu Kongresu Świeckości:
• wprowadzenie do szkół edukacji antydyskryminacyjnej, uwzględniającej kwestie różnorodności światopoglądowej i kulturowej;