Czym jest Kongres Świeckości?

Kongres Świeckości to niezależna, bezpartyjna platforma dialogu organizacji działających na rzecz świeckości i praw człowieka oraz partii politycznych, które są zainteresowane doprowadzeniem do rozdziału Państwa od Kościoła w Polsce.

W lutym 2017 roku, po zarejestrowaniu stowarzyszenia Kongres Świeckości, opublikowany został apel przeciwko klerykalizacji Państwa. Oto jego podstawowe postulaty:

-Zakaz finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa

-Postulat świeckiego charakteru edukacji publicznej

-Zakaz umieszczania symboli religijnych w instytucjach państwowych oraz łączenia ceremoniału państwowego z obrzędami religijnymi

-Bezwzględne przestrzeganie standardów prawa międzynarodowego w zakresie poszanowania praw człowieka – bez względu na kwestie religijne

Nasz apel i ideę kongresu świeckości poparło od tamtej pory ponad 20 organizacji i 8 partii politycznych, w tym wszystkie większe partie polskiej lewicy, a także ponad 1000 osób indywidualnych, w tym wiele znanych i cieszących się dużym społecznym zaufaniem.

Na terenie całego kraju zaczęły powstawać regionalne oddolne komitety poparcia dla Kongresu.

Kongres postawił przed sobą zadanie dokonania diagnozy stosunków Państwo-Kościół i wypracowania wspólnych propozycji metod przeciwdziałania klerykalizacji Państwa. Metody te zostały ustalone w czasie Pierwszego Kongresu Świeckości, który odbył się 21 i 22 października 2017 roku w Warszawie.

22 X 2017, na zakończenie kongresu, osiem partii i stowarzyszeń reprezentujących pełne spektrum polskiej lewicy podpisało historyczny dokument – Manifest Kongresu Świeckości – wyrażający zbieżność ich celów oraz wolę współpracy ze środowiskami laickimi w ramach walki z klerykalizacją Polski i walki o świeckość naszego państwa.

Po zakończeniu kongresu pozostaliśmy w łączności z organizacjami pro-świeckimi i partiami politycznymi, organizując cykliczne spotkania z udziałem ich przedstawicieli, mające na celu wprowadzanie w życie celów zawartych w Manifeście.

21 lutego 2018 Kongres Świeckości, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus i poseł Krzysztof Mieszkowski zorganizowali w budynku Sejmu RP debatę w 20 rocznicę ratyfikacji konkordatu, poświęcona roli, znaczeniu i skutkom zawarcia go pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Stolicą Apostolską w dniu 23 lutego 1998 roku.

Drugi Kongres Świeckości odbył się 10 czerwca 2018.

Wydarzenie to miało charakter roboczy, a jego celem było wspólne wypracowanie strategii dla świeckości. Dyskutowano między innymi o ewentualnej wspólnej inicjatywie ustawodawczej, przy której mogłyby współpracować wszystkie ugrupowania polityczne i organizacje obywatelskie, które zebrały się na Kongresie. 

Udział w tym wydarzeniu wzięły partie polityczne, organizacje obywatelskie oraz środowiska, które uznają obowiązującą konstytucyjną zasadę bezstronności Państwa w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych za wciąż obowiązującą. 

We wrześniu 2018 Kongres Świeckości opracował Deklarację Świeckości dla kandydatów i kandydatek w wyborach samorządowych.

Deklarację podpisali między innymi kandydaci na prezydenta Warszawy – Jan Śpiewak i Andrzej Rozenek, oraz Marta Lempart – kandydatka na prezydentkę Wrocławia.

W listopadzie 2018 roku skierowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o zbadanie problemu związanego z wprowadzeniem przez władze hasła „Bóg Honor Ojczyzna” do wzoru paszportów.

17 listopada Kongres Świeckości został wyróżniony nagrodą „Archiwum Osiatyńskiego” za działania wspierające demokratyczne państwo prawa.

W okresie od kwietnia do czerwca 2019 po wielu miesiącach konsultacji i opracowywania projektu ustawy wystąpiliśmy z obywatelską inicjatywa ustawodawczą: PROJEKT USTAWY O JAWNOŚCI PRZYCHODÓW KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH ORAZ O LIKWIDACJI ICH PRZYWILEJÓW FINANSOWYCH i zebraliśmy pod nią ponad 90 tysięcy podpisów poparcia.

W sierpniu 2018 Kongres Świeckości został zaproszony do współpracy z komitetem wyborczym Lewica i o zarekomendowanie wybranych przez siebie działaczy i specjalistów majacych doświadczenie w dziedzinie działania na rzecz świeckości państwa na listy wyborcze w wyborach do Sejmu RP.

W dalszej perspektywie planujemy utworzenie instytutu kultury świeckiej, monitorującego wszelkie przypadki nadużyć związanych z brakiem świeckości w Polsce. Instytut proponowałby rozwiązania na podstawie rekomendacji specjalistów z zakresu prawa, socjologii i politologii, we współpracy z przedstawicielami wszystkich partii i organizacji uczestniczących w Kongresie Świeckości i podpisanych pod jego końcową deklaracją.