Kongres 2017

PROGRAM KONGRESU ŚWIECKOŚCI

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program, oraz zapis video wybranych referatów (wystarczy klinkąć link), I Kongresu Świeckości w Warszawie:

Sobota, 21 października 2017

Czas Tytuł Prelegenci Afiliacja
Panel I: Pojęcie świeckości i modele świeckości państwa
10:00 Powitanie
10:05 Wprowadzenie Krzysztof Pieczyński Polska Laicka
10:15 Czym jest świeckość? – Zarys historii idei Zbigniew P. Szczęsny Kongres Świeckości, Koalicja Ateistyczna
10:35 Świeckość w polskim prawie i rzeczywistości społeczno-politycznej mec. Mirosław Woroniecki
Krzysztof Mieszkowski
prof. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
Kongres Świeckości
Poseł na Sejm RP
Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach
11:05 Model świeckości państwa we Francji Djemila Boulasha ÉGALE (Egalité Laïcité Europe)
11:35 Model świeckości państwa w Belgii i Holandii Claude Wachtelaer European Association for Free Thought
12:35 Model świeckości państwa w Norwegii Yvan Dheur International Humanist and Ethical Union
13:05 Model świeckości państwa we Włoszech Giulio Ercolessi European Humanist Federation
13:35 Podsumowanie panelu mec. Mirosław Woroniecki Kongres Świeckości
13:40 Przerwa
Panel II: Prawa i wolności obywatelskie a doktryna i praktyka działania Kościoła katolickiego w Polsce
14:30 Wprowadzenie Bożena Przyłuska Kongres Świeckości
14:40 Maszyna społeczna Kościoła katolickiego w Polsce prof. Tomasz Polak Ośrodek „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
15:10 Zasada neutralności światopoglądowej państwa a gwarancje wolności sumienia i wyznania dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich
15:30 Historia odbierania praw reprodukcyjnych Polkom Nina Sankari Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego
15:45 Realne zwalczanie przemocy wobec kobiet, zadanie którego nie chce podjąć się Kościół katolicki w Polsce Katarzyna Kądziela Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
16:00 Świeckość państwa jako postulat oddolnego ruchu kobiecego Marta Lempart Ogólnopolski Strajk Kobiet
16:10 Problem pedofilii w Kościele Marek Lisiński Fundacja „Nie Lękajcie się”
16:25 Reakcje polskiego Kościoła katolickiego na legislacyjne próby wdrożenia konstytucyjnej zasady równości wobec osób LGBTiQ dr Krzysztof Śmiszek Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
16:35 Klauzula sumienia – standardy krajowe i międzynarodowe dr hab. Paweł Borecki Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
16:45 O wolności i świeckości – postulaty praktycznego rozumu Andrzej Dominiczak Polskie Towarzystwo Humanistyczne
16:55 Obraza uczuć religijnych a praca artysty Gość specjalny
17:20 Prawa ateistów w Polsce Dariusz Kędziora
Jacek Tabisz
Koalicja Ateistyczna
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

Sobota, 21 października 2017

19:30 Kolacja i bankiet (obowiązuje rezerwacja i wpisowe 60 zł / os.)

Niedziela, 22 października 2017

Czas Tytuł Prelegenci Afiliacja
Panel III: Państwo a świeckość – instytucje państwa między teologią a polityką
10:35 Powitanie Krystyna Kofta
10:35 Wprowadzenie Zbigniew P. Szczęsny Kongres Świeckości, Koalicja Ateistyczna
10:45 Ucieleśnianie dominacji. Kościół katolicki i przemoc symboliczna dr Anna Zawadzka Instytut Slawistyki PAN
11:00 Katolicka szkoła publiczna w Polsce dr Adam Kalbarczyk Międzynarodowe Liceum „Paderewski” w Lublinie
11:15 Dlaczego publiczna służba zdrowia powinna być świecka i co to oznacza? dr Marek Balicki Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, Komisja Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
11:30 Depenalizacja eutanazji wyróżnikiem krajów cywilizowanych dr Marcin Walter Stowarzyszenie na Rzecz Umierania w Godności „Mój Wybór”
11:45 Przyroda – Kościół – państwo: toksyczna relacja? Aleksandra Kluczka European Movement International
12:00 Przerwa
Panel IV: Państwo polskie wobec Kościoła
12:30 Wprowadzenie mec. Mirosław Woroniecki Kongres Świeckości
12:40 Ceremoniał świecki w państwie wyznaniowym Kaja Bryx Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
12:55 Ideologia narodowa, a Kościół katolicki prof. Danuta Waniek Akademia im. Frycza Modrzewskiego
13:25 Uprzywilejowanie prawne i finansowe Kościoła katolickiego w Polsce Marcin Celiński Forum Liberalne, Liberte!
13:40 Statystyki wyznaniowe i przynależność do Kościoła Zbigniew Szetela Świecka Polska
13:55 Religia jako czynnik wyborów politycznych dr Przemysław Potocki Centrum im. I. Daszyńskiego
14:10 Świeckość państwa w dokumentach programowych polskich partii politycznych dr Tadeusz Nowak Polska Laicka, Kongres Świeckości
14:25 Przerwa
Debata przedstawicieli partii politycznych
15:30 Drogi dojścia do świeckiego państwa – debata
17:30 Podpisanie „Manifestu Świeckości”