Kategoria: Przywileje finansowe kościołów

3 punkt Manifestu Kongresu Świeckości:
• likwidacja ustawowych przywilejów finansowych wszelkich kościołów i związków wyznaniowych