Kategoria: Kk a dane osobowe

2 punkt Manifestu Kongresu Świeckości:
• ustanowienie prawa obywateli do kontroli i wglądu w treść dotyczącą ich danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez kościoły i związki wyznaniowe;

Mirosław Woroniecki: Świadczenie obywatelskie

Mirosław Woroniecki: Kościół a dane osobowe

Osoby rezygnujące z przynależności do Kościoła katolickiego, w myśl konstytucyjnej zasady wolności sumienia i religii maja prawo do usunięcia wszelkich dowodów przynależności do Kościoła. W zakresie ochrony danych osobowych obecnie obowiązującymi aktami prawnymi są...