Kategoria: Sprawiedliwość podatkowa

4 punkt Manifestu Kongresu Świeckości:
• prawne zrównanie kościołów i związków wyznaniowych ze świeckimi organizacjami światopoglądowymi , w tym w zakresie opodatkowania;