Kategoria: Wsparcie dla NGO’sów

Punkt 22 Manifestu Kongresu Świeckości:
• wspieranie przez Państwo organizacji pozarządowych działających na rzecz przestrzegania praw człowieka i obywatela oraz ochrony praw kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i ofiar przemocy;