Kongres 2018

PROGRAM KONGRESU ŚWIECKOŚCI

Poniżej przedstawiamy program II Kongresu Świeckości w Warszawie.
Kliknięcie linku otwiera film lub pisemną relację.

Niedziela, 10 czerwca 2018

Czas Tytuł Prelegenci Afiliacja
09:30 Otwarcie rejestracji uczestników
10:00 Powitanie Kongres Świeckości
10:15 Panel dyskusyjny „Kościół, nacjonalizm,
antysemityzm – wyzwania dla współczesnej Polski”
prof. Danuta Waniek
dr hab. Jonna Hańderek
p. Krzysztof Mieszkowski
Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Poseł na Sejm RP – .Nowoczesna
12:00 Przerwa kawowa
12:15 Kongres Świeckości o strategii dla świeckości państwa Kongres Świeckości
12:45 Dyskusja środowisk laickich o strategii
dla świeckości państwa
Stowarzyszenie „Polska Laicka”,
Fundacja „Wolność od Religii”,
Stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna,
Kolektyw „Świecka Polska”,
Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej,
Polskie Towarzystwo Humanistyczne,
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów,
Fundacja im. K. Łyszczyńskiego,
Towarzystwo Kultury Świeckiej / Dwumiesięcznik Res Humana,
Inicjatywa „Etyka w Szkole”,
Fundacja „Nie Lękajcie Się”
14:15 Przerwa obiadowa
15:15 Dyskusja partii politycznych i organizacji obywatelskich
o strategii dla świeckości państwa
Inicjatywa Feministyczna,
Inicjatywa Polska,
Partia „Razem”,
Sojusz Lewicy Demokratycznej,
.Nowoczesna
Wolność i Równość,
Partia „Zieloni”,
Stowarzyszenie „Dom Wszystkich Polska”,
Obywatele RP,
OdNowa,
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,
Ogólnopolski Strajk Kobiet,
Warszawski Strajk Kobiet,
Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom,
Fundacja „Wolni i Równi”,
Stowarzyszenie „Stop Stereotypom”,
Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji,
Fundacja „Nie Tylko Matka Polka”,
Kolektyw „Manifa Toruńska”
17:30 Głosy publiczności na temat strategii dla świeckości państwa – dyskusja ogólna
19:00 Podsumowanie obrad
19:15 Zamknięcie II Kongresu Świeckości

Pobierz Protokół z II Kongresu Świeckości w wersji pdf: