Kategoria: Konwencja antyprzemocowa

Punkt 24 Manifestu Kongresu Świeckości:
• skuteczne wdrożenie i przestrzeganie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;