Kategoria: Prawo do nieujawniania światopoglądu

Punkt 20 Manifestu Kongresu Świeckości:
• poszanowanie konstytucyjnego prawa do nieujawniania światopoglądu i przekonań religijnych oraz przynależności do kościołów lub związków wyznaniowych;