Kategoria: Prawo do godnej śmierci

Punkt 16 Manifestu Kongresu Świeckości:
• zapewnienie każdemu prawa do godnej śmierci, niezależnie od wyznania lub przekonań lekarzy i personelu medycznego