Kategoria: Art. 196 Kodeksu Karnego

1 punkt Manifestu Kongresu Świeckości:
• zniesienie art.196 kodeksu karnego o obrazie tzw. uczuć religijnych lub taka zmiana tego przepisu, która uwzględni prawa i wrażliwość osób niewierzących