Pożegnanie prof. Michała Pietrzaka

25 sierpnia 2021, na zdjęciu na pierwszym planie prof. Paweł Borecki

Pożegnaliśmy dziś wybitnego prawnika, znawcę problematyki prawa wyznaniowego, współtwórcę i kierownika Zakładu Prawa Wyznaniowego w Instytucie Historii Prawa UW, profesora Michała Pietrzaka.

Profesor Pietrzak był świadkiem i uczestnikiem procesu transformacji ustrojowej państwa polskiego, brał udział w pracach nad ustawodawstwem w zakresie wolności słowa, sumienia i wyznania, w tym uchwalonymi w 1989: ustawą o stosunku państwa do Kościoła katolickiego oraz ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W okresie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego był członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.Jest autorem wielokrotnie wznawianego podręcznika akademickiego Prawo wyznaniowe oraz wielu innych publikacji na temat prawa wyznaniowego, wolności sumienia i wyznania, a także współautorem Historii ustroju i prawa polskiego i jednym z inicjatorów Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Zmarł 18 sierpnia 2021. Cześć Jego Pamięci.

Możesz również polubić…