List otwarty Europejskiej Sieci Laickiej w sprawie łamania praw podstawowych na wschodniej granicy UE

źródło: strona Europejskiej Sieci Laickiej

Tysiące migrantów i osób ubiegających się o azyl (głównie z Afganistanu, Iraku i Syrii) utknęło na granicy UE z Białorusią bez odpowiedniego dostępu do usług i pomocy. Niektórzy z nich pozostają w strefie przygranicznej od tygodni z powodu polityki „push-backów” przez polskie, litewskie i łotewskie służby graniczne oraz przymuszania przez białoruskie służby do ponownego przekroczenia granicy.

Niestety, w wyniku tych działań migranci umierają z powodu hipotermii i ogólnego wyczerpania i nie mogą liczyć na pomoc organizacji humanitarnych, którym władze polskie i litewskie nie pozwalają na dostęp do nich. Dziennikarze również nie mają swobodnego dostępu do strefy przygranicznej między Polską a Białorusią.

Rząd białoruski wywołał kryzys, wabiąc migrantów fałszywymi obietnicami. Ale Polska, Litwa, Łotwa i UE ignorują ludzkie cierpienie.

Broniąc humanistycznych wartości, które ukształtowały Unię Europejską i wychodząc z pozycji zwykłego ludzkiego współczucia, wzywamy władze Polski, Litwy i Łotwy do zakończenia procedury push-backów migrantów, która jest nieludzka, zwłaszcza w tych warunkach.

Wzywamy władze Unii Europejskiej do przestrzegania własnego prawa. Gdy zagrożona jest Karta Praw Podstawowych i inne zasady, Unia powinna mieć możliwość ich egzekwowania. Żądamy dopuszczenia pomocy humanitarnej do migrantów, żądamy wpuszczenia dziennikarzy, aby opinia publiczna Unii Europejskiej miała prawdziwy obraz sytuacji.

Akceptując odpowiedzialność strony białoruskiej za wywołanie kryzysu, kategorycznie sprzeciwiamy się również – w oparciu o etykę świecką i humanistyczną – skazywaniu cywilnych migrantów na śmierć na mrozie, bez dostępu do pomocy. Sytuacja ta jest absolutnie sprzeczna z naszymi zasadami moralnymi.

Niniejsze oświadczenie zostało przesłane do przewodniczących Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.

Tekst listu został przygotowany przez Kongres Świeckości.

List Otwarty na stronie Europejskiej Sieci Laickiej

Wersja francuskojęzyczna listu

Możesz również polubić…