Książka „Polski Model Państwa Wyznaniowego”

„Polski Model Państwa Wyznaniowego” to tytuł nowej książki adw. Mirosława Woronieckiego – prezesa zarządu stowarzyszenia Kongres Świeckości – ukazującej drogę jaką przebyły główne siły polityczne rządzące krajem w kolejnych latach poczynając od 1989 roku. Wraz z Kościołem katolickim doprowadziły one do utworzenia państwa o specyficznym charakterze państwa wyznaniowego. Książka zawiera analizę ustaw wyznaniowych, konkordatu i treści postanowień Konstytucji z 1997 roku, jak też innych przepisów prawa odnoszących się do aktywności kościołów i innych związków wyznaniowych, sytuacji kleru, organizacji i funkcjonowania tzw. kościelnych osób prawnych. Wnioski: Polska stała się nie tylko państwem materialnie wyznaniowym, w którym katolicyzm wyniesiony został do rangi ideologii państwowej, ale i prawnie zabezpieczona została uprzywilejowana pozycja Kościoła i kleru, a jego panowanie w sferze światopoglądowej narzuca całemu społeczeństwu normy postępowania i modele życia rodem z konfesyjnie zdefiniowanego systemu wartości. Sytuacja taka jest niezgodna z zapisami konstytucyjnej rangi przewidującymi, że wspólnota narodowa to wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący jak i niewierzący. Sprzeciw wobec istniejącej sytuacji zaklada podjęcie konkretnych działań. W książce padają propozycje podjęcia zecydowanych działań przez siły reprezentujące świeckie przekonania i optujące za państwem uwolnionym od dominacji jednej instytucji wyznaniowej. Czytelnik znajdzie tu więc nie tylko rozważania uzasadniające tezę o zainstalowaniu w Polsce państwa wyznaniowego, lecz i konkretne propozycje zmian – między innymi dotychczas wniesione do Sejmu RP projekty ustaw stanowiące próbę zmiany istniejącego stanu rzeczy.

Zachęcamy do wsparcia Kongresu Świeckości w serwisie Patronite – jednym z naszych celów jest sfinansowanie wyżej opisanej publikacji. Patroni zostaną wpisani na honorowe miejsce na początku książki. Poza książką „Polski Model Państwa Wyznaniowego” mamy też wiele innych planów, które mogą nam Panśtwo pomóc zrealizować:

          

Możesz również polubić…