Projekt ustawy o jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz o likwidacji ich przywilejów finansowych

W wyniku wielomiesięcznej współpracy i konsultacji z organizacjami i inicjatywami obywatelskimi, pro-świeckimi, partiami politycznymi oraz ekspertami prawa wypracowaliśmy projekt ustawy, który w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego i w zgodzie z konkordatem porządkuje kluczowe problemy.

Od kwietnia do czerwca 2019 zebraliśmy pod tą inicjatywą ustawodawczą około 93tys podpisów. Niewiele nam zabrakło do wymaganych 100.000.

Bardzo dziękujemy wszytkim Obywatelom i Obywatelkom, którzy wsparli nasz projekt, wielkie podziękowania należą się również Wolontariuszkom i Woluntariuszom.

Obiecujemy, że ten wysiłek nie pójdzie na marne. Jednym z naszych celów było nagłośnienie problemu niejawności kościelnych przychodów, w czasie 3 miesięcy naszej akcji udało się dotrzeć z tą wiedzą do sporej części społeczeństwa.

Natomiast nasz projekt ustawy, jak dotąd najlepiej przygotowany merytorycznie projekt tego typu, z pewnością doczeka dnia, kiedy zostanie w całości, lub częściowo wykorzystany.

Oto projekt Ustawy w wersji pdf, gotowy do pobrania:

Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg
Kamila Gasiuk-Pichowicz
Anda Rotenberg
Robert Biedroń
Danuta Hubner
Manuela Gretkowska
Roch Siemianowski
Tomasz Piątek