Autor: Kongres

Polski Model Państwa Wyznaniowego

Książka „Polski Model Państwa Wyznaniowego”

„Polski Model Państwa Wyznaniowego” to tytuł nowej książki adw. Mirosława Woronieckiego – prezesa zarządu stowarzyszenia Kongres Świeckości – ukazującej drogę jaką przebyły główne siły polityczne rządzące krajem w kolejnych latach poczynając od 1989 roku....

Projekt Same Plusy - konferencja prasowa

Projekt Same Plusy – konferencja prasowa

kliknij zdjęcie, by obejrzeć retransmisję konferencji na kanale FB Ogólnopolskiego Strajku Kobiet: Inaugurujemy kampanię sameplusy.info i przedstawiamy propozycje działań zmierzających do realizacji postulatów, które zebrane z ulicy, internetu i maili układają się w następujące...

Same Plusy

Rusza projekt Same Plusy!

Wspólnie ze Strajkiem Kobiet uruchamiamy projekt Same Plusy. Pora wziąć sprawy w swoje ręce. Kościół, jaki jest, każdy widzi i nie warto poświęcać mu więcej uwagi. Skupmy ją na życiu zgodnym z własnymi przekonaniami,...

Mirosław Woroniecki: Świadczenie obywatelskie

Mirosław Woroniecki: Kościół a dane osobowe

Osoby rezygnujące z przynależności do Kościoła katolickiego, w myśl konstytucyjnej zasady wolności sumienia i religii maja prawo do usunięcia wszelkich dowodów przynależności do Kościoła. W zakresie ochrony danych osobowych obecnie obowiązującymi aktami prawnymi są...

Mirosław Woroniecki: Świadczenie obywatelskie

Mirosław Woroniecki: Świadczenie obywatelskie

źródło: Trybuna / Świadczenie obywatelskie – oferta dla obywateli, program dla Polski Poszukiwanie nowych pomysłów na gospodarkę i społeczeństwo, na organizację państwa i odbudowę systemu prawnego zdemolowanego rządami nacjonalistyczno-katolickiej koalicji nie zajmuje dzisiaj szczególnie...

Mirosław Woroniecki: Świadczenie obywatelskie

Mirosław Woroniecki: wypowiemy konkordat

Zrobimy sobie kiedyś prezent na święta i wypowiemy konkordat Zawarcie konkordatu, deklaracja rządowa co do jego interpretacji i przebieg ratyfikacji W dniu 28 lipca 1993 roku minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski podpisał umowę międzynarodową...

Strajk Kobiet zgłasza nasze postulaty

Strajk Kobiet zgłasza nasze postulaty

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet wiceprzewodnicząca Kongresu Świeckości – Bożena Przyłuska przedstawiła postulaty dotyczace świeckiego państwa:

Mirosław Woroniecki: Świadczenie obywatelskie

Mirosław Woroniecki: Polski model państwa wyznaniowego

Nawet jeżeli starania protestujących obywateli byłyby w jakimś stopniu uwzględnione , to Kościół katolicki zachowując uprawnienia wynikające z konkordatu jest zbyt mocno zrośnięty ze znakomitą częścią społeczeństwa, polską myślą polityczną i strukturami państwa by...

Mirosław Woroniecki: Świadczenie obywatelskie

Mirosław Woroniecki: Klerykalizm polityczny w Polsce

Od początku lat dziewięćdziesiątych relacje Kościoła katolickiego z państwem kształtowane są w przekonaniu o jednorodnej tj. narodowo-wyznaniowej tożsamości Polaków. Przeważająca liczba wyznawców katolicyzmu w połączeniu z rolą jaką Kościół katolicki odegrał w procesie zmian...

Nasz projekt trafia do Sejmu

Mamy doskonałą wiadomość! Zgodnie z obietnicą, Lewica składa nasz projekt Świeckie Państwo w Sejmie! Najprawdopodobniej już w najbliższy wtorek! Oto transmisja z konferencji Roberta Biedronia w Toruniu, podczas której przemawiała m.in. pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Bożena Przyłuska. Za kilka...