Autor: Kongres

Mirosław Woroniecki: Świadczenie obywatelskie

Mirosław Woroniecki: Kościół a dane osobowe

Osoby rezygnujące z przynależności do Kościoła katolickiego, w myśl konstytucyjnej zasady wolności sumienia i religii maja prawo do usunięcia wszelkich dowodów przynależności do Kościoła. W zakresie ochrony danych osobowych obecnie obowiązującymi aktami prawnymi są...

Mirosław Woroniecki: Świadczenie obywatelskie

Mirosław Woroniecki: Świadczenie obywatelskie

źródło: Trybuna / Świadczenie obywatelskie – oferta dla obywateli, program dla Polski Poszukiwanie nowych pomysłów na gospodarkę i społeczeństwo, na organizację państwa i odbudowę systemu prawnego zdemolowanego rządami nacjonalistyczno-katolickiej koalicji nie zajmuje dzisiaj szczególnie...

Mirosław Woroniecki: Świadczenie obywatelskie

Mirosław Woroniecki: wypowiemy konkordat

Zrobimy sobie kiedyś prezent na święta i wypowiemy konkordat Zawarcie konkordatu, deklaracja rządowa co do jego interpretacji i przebieg ratyfikacji W dniu 28 lipca 1993 roku minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski podpisał umowę międzynarodową...

Strajk Kobiet zgłasza nasze postulaty

Strajk Kobiet zgłasza nasze postulaty

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet wiceprzewodnicząca Kongresu Świeckości – Bożena Przyłuska przedstawiła postulaty dotyczace świeckiego państwa:

Mirosław Woroniecki: Świadczenie obywatelskie

Mirosław Woroniecki: Polski model państwa wyznaniowego

Nawet jeżeli starania protestujących obywateli byłyby w jakimś stopniu uwzględnione , to Kościół katolicki zachowując uprawnienia wynikające z konkordatu jest zbyt mocno zrośnięty ze znakomitą częścią społeczeństwa, polską myślą polityczną i strukturami państwa by...

Mirosław Woroniecki: Świadczenie obywatelskie

Mirosław Woroniecki: Klerykalizm polityczny w Polsce

Od początku lat dziewięćdziesiątych relacje Kościoła katolickiego z państwem kształtowane są w przekonaniu o jednorodnej tj. narodowo-wyznaniowej tożsamości Polaków. Przeważająca liczba wyznawców katolicyzmu w połączeniu z rolą jaką Kościół katolicki odegrał w procesie zmian...

Nasz projekt trafia do Sejmu

Mamy doskonałą wiadomość! Zgodnie z obietnicą, Lewica składa nasz projekt Świeckie Państwo w Sejmie! Najprawdopodobniej już w najbliższy wtorek! Oto transmisja z konferencji Roberta Biedronia w Toruniu, podczas której przemawiała m.in. pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Bożena Przyłuska. Za kilka...

Powstał Zespół Parlamentarny Świeckie Państwo

Powstał Zespół Parlamentarny Świeckie Państwo

13 listopada 2019 Joanna Scheuring-Wielgus wraz z Joanną Senyszyn powołały zespół parlamentarny Świeckie Państwo. Do zespołu należy 11 posłanek i 3 posłów. Joanna Scheuring-Wielgus deklaruje, że praca Zespołu – dotycząca kwestii rozdziału kościoła od...

Apel z Liège na rzecz świeckości

Apel z Liège na rzecz świeckości

Kongres Świeckości został zaproszony do włączenia się w poczet sygnatariuszy Apelu. Współpracujemy od lat z Centre d’Action Laïque i jesteśmy dumni, że możemy wspólnie walczyć o te same ideały: Wieńcząc obrady w Liège, które...