Stowarzyszenie Kongres Świeckości Sprawozdanie Finansowe za okres od 7 marca do 31 grudnia 2017