Kongres Świeckości

STOWARZYSZENIE „KONGRES ŚWIECKOŚCI”

Jesteśmy grupą obywatelek i obywateli reprezentujących różne środowiska i organizacje o charakterze świeckim. Zatroskani postępującą klerykalizacją kraju, zmierzającą do podporządkowania wszystkich sfer działalności państwa i aktywności obywateli nauczaniu kościoła katolickiego, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kongresu. Zadaniem kongresu będzie diagnoza stosunków państwo-kościół i wypracowanie wspólnych propozycji metod przeciwdziałania klerykalizacji państwa. Chcemy, by wydarzenie miało jak najszerszy charakter i włączyło do wspólnej dyskusji jak najszersze grono osób i organizacji. W celu zorganizowania kongresu utworzyliśmy stowarzyszenie.

Stowarzyszenie „Kongres Świeckości”

REGON 366743536, NIP 1132933657, PKD 9499Z
rachunek bankowy: 59 1600 1462 1838 9862 7000 0001

 

Skład komitetu organizacyjnego Kongresu Świeckości:
Max Bojarski
Piotr Jakubczyk
Tomasz Kalbarczyk
Dariusz Kędziora
Elżbieta Malka
Rafał Maszkowski
Tadeusz Nowak
Jerzy M. Olsienkiewicz
Monika Przyborowska
Bożena Przyłuska
Zbigniew P. Szczęsny
Mirosław Woroniecki
Daniel Wróblewski


 
 
Zarząd Stowarzyszenia „Kongres Świeckości”:
Mirosław Woroniecki - Prezes       
Bożena Przyłuska - Wiceprezes
Max Bojarski - Wiceprezes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Regulamin stowarzyszenia jest do pobrania tutaj w formacie PDF:
regulamin.pdf