PROGRAM KONGRESU ŚWIECKOŚCI

Poniżej przedstawiamy program II Kongresu Świeckości w Warszawie.
Aby wziąć udział w obradach Kongresu należy koniecznie się zarejestrować: Rejestracja na Kongres Świeckości.

Niedziela, 10 czerwca 2018

Czas Tytuł Prelegenci Afiliacja
09:30 Otwarcie rejestracji uczestników
10:00 Powitanie Kongres Świeckości
10:15 Panel dyskusyjny "Kościół, nacjonalizm,
antysemityzm – wyzwania dla współczesnej Polski"
prof. Danuta Waniek
dr hab. Jonna Hańderek
p. Krzysztof Mieszkowski
Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Poseł na Sejm RP - .Nowoczesna
12:00 Przerwa kawowa
12:15 Kongres Świeckości o strategii dla świeckości państwa Kongres Świeckości
12:45 Dyskusja środowisk laickich o strategii
dla świeckości państwa
Stowarzyszenie "Polska Laicka",
Fundacja "Wolność od Religii",
Stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna,
Kolektyw "Świecka Polska",
Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej,
Polskie Towarzystwo Humanistyczne,
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów,
Fundacja im. K. Łyszczyńskiego,
Towarzystwo Kultury Świeckiej / Dwumiesięcznik Res Humana,
Inicjatywa "Etyka w Szkole",
Fundacja "Nie Lękajcie Się"
14:15 Przerwa obiadowa
15:15 Dyskusja partii politycznych i organizacji obywatelskich
o strategii dla świeckości państwa
Inicjatywa Feministyczna,
Inicjatywa Polska,
Partia "Razem",
Sojusz Lewicy Demokratycznej,
Wolność i Równość,
Partia "Zieloni",
Stowarzyszenie "Dom Wszystkich Polska",
Obywatele RP,
OdNowa,
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,
Ogólnopolski Strajk Kobiet,
Warszawski Strajk Kobiet,
Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom,
Fundacja "Wolni i Równi",
Stowarzyszenie "Stop Stereotypom",
Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji,
Fundacja "Nie Tylko Matka Polka",
Kolektyw "Manifa Toruńska"
17:30 Głosy publiczności na temat strategii dla świeckości państwa – dyskusja ogólna
19:00 Podsumowanie obrad
19:15 Zamknięcie II Kongresu Świeckości

Od godz. 19:00 zapraszamy do klubu "Pianka z Tanka" przy ul. Zgoda 12 (00-012 Warszawa) - na nieoficjalne rozmowy po Kongresie!

Program obrad I Kongresu Świeckości (2017) jest dostępny do wglądu tutaj:
Program I Kongresu Świeckości