Kongres Świeckości

DO NASZEGO APELU PRZYŁĄCZYLI SIĘ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • Stowarzyszenie Polska Laicka
 • Fundacja Wolność od Religii
 • Koalicja Ateistyczna
 • Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego
 • Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
 • Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo - Racjonalistycznej
 • Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 • Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
 • Stowarzyszenie Tarcza
 • Polskie Towarzystwo Humanistyczne
 • Stowarzyszenia Stop Stereotypom
 • Stowarzyszenie Równość i Nowoczesność
 • Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 • Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego
 • Fundacja "Nie lękajcie się"

PARTIE POLITYCZNE

 • Socjaldemokracja Polska
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • Wolność i Równość
 • Zieloni
 • Partia Razem
 • Inicjatywa Feministyczna

INICJATYWY SPOŁECZNE

 • Inicjatywa Polska
 • Ogólnopolski Strajk Kobiet
 • Inicjatywa Etyka w Szkole
 • Inicjatywa Świecka Szkoła
 • Klub "Lewaka" w KOD
 • Świecka Polska
 • Grupa Femini Berlin / Polska
 • Manifest Wolnej Polki
 • Łódzka Koalicja na Rzecz Jawności

ŚRODOWISKA OPINIOTWÓRCZE

 • Krytyka Polityczna
 • Liberte!
 • Kluby Liberalne
 • Res Humana

A TAKŻE

 • prof. Małgorzata Kowalska – Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. Magdalena Środa – Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Kongres Kobiet
 • dr hab. Wojciech Krysztofiak – Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. Jan Hartman – Zakład Filozofii i Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. Tadeusz Bartoś – Akademia Humanistyczna w Pułtusku
 • Piotr Ibrahim Kalwas – pisarz
 • prof. Adam Chmielewski – Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szef wrocławskiego biura do spraw Europejskiej Stolicy Kultury 2016
 • Piotr Szwajcer – wydawca, tłumacz, członek kierownictwa Niezależnej Oficyny Wydawniczej, współzałożyciel wydawnictwa CiS
 • Tomasz Jastrun – poeta, prozaik, eseista, felietonista, krytyk literacki, autor książek dla dzieci, długoletni współpracownik paryskiej „Kultury”
 • Światosław Florian Nowicki – filozof, tłumacz i komentator Hegla, publicysta dwumiesięcznika "Gnosis"
 • prof. Jan Hertrich-Woleński – Wydział Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • mec. Ryszard Kalisz
 • prof. Danuta Waniek – Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Krzysztof Pieczyński – aktor i pisarz
 • Robert Biedroń – prezydent Słupska, polityk, działacz społeczny wspierający osoby nieheteronormatywne
 • Wanda Nowicka – działaczka społeczna, feministka, polityczka, wicemarszałkini Sejmu VII kadencji
 • Jacek Dehnel – pisarz
 • Krystyna Kofta – pisarka i felietonistka
 • prof. Monika Płatek – doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Paweł Hajncel – artysta-performer „Człowiek Motyl”
 • Józef Hen – pisarz, publicysta, dramaturg, scenarzysta
 • Piotr Rosiński – grafik, krytyk sztuki, znawca komiksu