Kongres Świeckości

KONGRES ŚWIECKOŚCI

Kongres Świeckości, to wydarzenie zaplanowane w reakcji na postępującą klerykalizację kraju, zmierzającą do podporządkowania wszystkich sfer działalności państwa i aktywności obywateli nauczaniu Kościoła katolickiego. Zadaniem Kongresu będzie diagnoza aktualnych stosunków państwo-kościół oraz wypracowanie drogi dojścia do świeckiego państwa.

Kongres Świeckości, to wydarzenie bezprecedensowe. Przez dwa dni politycy, przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, środowiska akademickie oraz liczące się w Polsce osoby publiczne będą debatować nad problematyką relacji państwo-Kościół, konsekwencjami bardzo silnej obecności uwarunkowanego religijnie światopoglądu w życiu publicznym, scenariuszami dalszego rozwoju sytuacji i możliwościami przywrócenia równowagi między życiem świeckim a religią.

Kongres Świeckości odbędzie się w dniach 21 i 22 października 2017 roku w Warszawie. Szczegóły dotyczące lokalizacji oraz programu wydarzenia znajdą Państwo TUTAJ.

BĄDŹMY W KONTAKCIE: